VU0704

Chcete profesionální osvětlení filmové, ale i jiné scény?

Profesionálně jsem se účastnil  natáčení již několika filmů. Mezi posledními lze jmenovat ”

Zkušenosti jsou již několikaleté, jak s prací v exteriéru, tak interiéru. V případě zájmu mne kontaktujte na níže uvedeném e-mailu.

jara.cir@seznam.cz